Equipos de bombeo NFPA 1901 
Bomba para camión bombero
 

Bomba sobre tráiler / skid
 Bombas portátiles